Poslední aktuality:

Než se ponoříte do řádků, zachycujících historii našeho tenisového klubu, dovolte mi na tomto místě poděkovat jménem tenisového výboru panu ing. Karlu Vaňkovi za jeho nesmírně obětavou práci při tvorbě tohoto díla. Díky němu se podařilo zachytit historii tenisu a také nohejbalu sahající až na počátek minulého století. V kronice naleznete mnoho známých českých sportovců té doby, kteří měli s tenisem v Plané úzké spojení. Detailně je zde popsána a historickými fotografiemi probarvena výstavba celého tenisového areálu včetně tenisové klubovny a kurtu na nohejbal. Můžete se dočíst, že již celou řadu let existuje velmi dobré spojenectví mezi SKT Planá nad Lužnicí a tenisovým klubem ESV Konstanz. V roce 2002 jsme všichni zažívali smutné chvilky, neboť naše kurty zasáhla povodeň. Snímky, které nepotřebují komentář a vykreslují tuto událost naleznete v závěru almanachu. Navzdory těmto okolnostem se nám velmi rychle podařilo plně zprovoznit tenisový areál na jaře 2003, a to díky naší pevné vůli, úsilí každého jednotlivce a touze opět hrát tenis.

Pevně věřím, že všechny činy, které vedly k vybudování tak nádherného tenisového prostředí a jsou zachyceny v této kronice, se stanou motivací a vizí pro další generace plánských tenistů tak, aby se v našem městě tento sport nadále zdárně rozvíjel.

Za tenisový výbor
Ing. Pavel Koutenský

(+420) 722 196 476 - Správce | č.ú.: 703551319/0800
Provozní hodiny | Členské poplatky a cena kurtů | Hrací řád