O klubu

Tenisový areál SKT Planá nad Lužnicí se nachází na velmi pěkném místě lemovaném řekou Lužnicí a je koncepčně zařazen do sportovního areálu, neboť se v jeho blízkosti také nachází sauna, posilovna a fotbalové hřiště. Členové a ostatní návštěvníci klubu mají na hraní k dispozici čtyři antukové kurty, o které se pečlivě stará správce areálu, tak aby byly vždy dobře připraveny na hru. Tenisový oddíl má pro zájemce, ať se jedná o členy či nečleny, zavedený systém rezervace kurtů. Členové SKT si mohou kurty rezervovat   telefonicky u správce areálu (tel. 725980080). 

 Cena za pronájem tenisového kurtu je :

Pracovní dny  100,-Kč/hod . - dopoledne

                         200,- Kč/hod.-odpoledne

Sobota a neděle(svátek )                             120,- Kč.-dopoledne

                                                                        160,- Kč.-odpoledne

 Provozní doba areálu začíná v dubnu a končí v říjnu. Otevírací dobu v jednotlivých měsících můžete vidět v tabulce níže. V klubovně je v provozu také malý bufet, ve kterém si zájemci mohou koupit občerstvení. Tenisové míče Babolat si můžete zakoupit u správce areálu. K zapůčení u správce jsou i tenisové rakety.

Provozní doba areálu SKT Planá nad Lužnicí

květen Po - Ne 9:00 – 12:00, 15:00 – 20:00
červen Po - Ne 15:00 – 20:00

 

červenec                 Po - Ne           9 :00 - 12:00     15: 00 -   20:00

srpen                      Po - Ne          9 : 00 - 12:00     15:00 -   20:00

září                         Po- Ne                                    15:00 -   20:00

V současné době má členská základna přibližně sto členů. Významnou část mezi nimi tvoří děti (přibližně 30 procent) neboť snahou tenisového výboru je podporovat mládež. Konkrétní příklad podpory dětí je například výše členských příspěvků, neboť pokud se podíváte na tabulku níže, vidíte, že poplatky dětí jsou výrazně menší než pro jiné věkové skupiny a vstupní členský poplatek pro děti je dokonce zdarma. Dětem a mládeži se věnují  tenisoví trenéři  a pokud si budete chtít s nimi pohovořit o možnosti trénování, můžete je většinou zastihnout přes léto v odpoledních hodinách v tenisovém areálu. Tenisový oddíl SKT Planá nad Lužnicí má také několik závodních družstev, které reprezentují nejenom náš klub, ale i celou Planou nad Lužnicí. Obvykle každý rok máme závodní družstvo mladších nebo starších žáků a několik družstev dospělých. Nejlepší družstvo dospělých hraje už několik let Krajský Přebor. Podrobné informace o závodních družstvech se soupiskou jednotlivých týmů můžete najít na jiném místě těchto stránek. Tenisový výbor také během roku organizuje několik, již tradičních turnajů.

Provoz celého tenisového klubu řídí, vždy ve dvouletém volebním období, sedmičlenný tenisový výbor. Prací výboru je zodpovědně hospodařit s prostředky klubu, spolupracovat s trenéry mládeže, organizovat termíny turnajů, připravovat závodní družstva a zajišťovat nákup různých provozně nezbytných prostředků (antuka, nářadí, věci potřebné na údržbu kurtů, atd.). Prostředky nutné na zabezpečení chodu klubu jsou z velké části získávány z  členských příspěvků členů klubu a pak také z dotací, které dostává klub od města Planá nad Lužnicí. Výši všech poplatků SKT Planá nad Lužnicí, kterou odsouhlasila valná hromada, můžete najít v tabulce níže.

Členské příspěvky a poplatky SKT Planá nad Lužnicí

PoplatkyCena
Vstupní členský poplatek - DOSPĚLÍ, DŮCHODCI, STUDENTI (18 až 26 let) 1000 Kč (jednorázově)
Vstupní členský poplatek - DĚTI (do 18 let) 0 Kč
Členský udržovací poplatek 500 Kč / rok
Členský roční poplatek - DOSPĚLÍ 1700 Kč
Členský roční poplatek - DŮCHODCI, STUDENTI (18 až 26 let) 900 Kč
Členský roční poplatek - DŮCHODCI nad 75 let Zdarma
Členský roční poplatek - DĚTI (do 18 let) 600 Kč
Roční poplatek za skříňku 200 Kč
Roční permanentka 2000 Kč
Dvouměsíční permanentka 900 Kč
Měsíční permanentka 600 Kč
Poplatky za pronájem kurtuCena
Poplatek za pronájem tenisového kurtu 160 Kč / hodina
Poplatek za pronájem nohejbalového kurtu 200 Kč / hodina

 Od letošního roku 2019 je možné platit roční poplatky i přes bankovní převod.

Platba je popsána viz.níže.

Platba jednotlivě za položku - příklad:

 č.ú. 0703551319/0800

 částka 1700,- Kč

 variabilní symbol: 42360030

 !!! zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení – čl. poplatek !!!

 

Platba kumulovaně - příklad:

č.ú. 0703551319/0800

částka 1900,- Kč

variabilní symbol: 42360030

!!! zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení – čl. poplatek a skříňka

* Při nezaplacení členských příspěvků v daném kalendářním roce členství v klubu zanikáSKT Planá n. Lužnicí: › O klubu


SKT Planá nad Lužnicí
ČSLA 518, 39111 Planá nad Lužnicí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vytvořili © 2015 - 2019 mackman.cz.