Hrací řád tenisového klubu

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Hrací řád stanovuje práva a povinnosti členů tenisového klubu při užívání sportovního areálu.
 1. Areál je majetkem SKT Planá nad Lužnicí. Všichni členové i hosté jsou povinni dbát na to, aby při provozu nedocházelo k jeho poškození.
 1. Při vlastní hře i vystupování mimo dvorce jsou všichni povinni dodržovat zásady slušného chování.
 1. Členové klubu i hosté jsou povinni řídit se tímto řádem.

 

II.

Právo užívání kurtů a povinnosti členů a hostů

 1. Právo užívání kurtů pro sezónu vzniká každému členu tenisového klubu zaplacením členského příspěvku do konce května příslušného roku. Výši příspěvku stanovuje na příslušnou sezonu vždy výroční členská schůze.Při nezaplacení členských příspěvků v daném kalendářním roce členství v klubu zaniká.
 1. Každý hráč i host je povinen:
  • Hrát na dvorcích ve sportovním úboru
  • Hrát pouze ve sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch dvorce
  • Uposlechnout pokynů členů výboru a pokynů správce
 1. Kurty č. 2, 3 a 4 se obsazují zavěšením známek do příslušného políčka a pro určitou hodinu na orientační tabuli. Známky zavěšuje výhradně správce klubu ve své pracovní době.
 1. Kurt č. 1 se nezavěšuje. Jeho obsazení se děje podle časového sledu příchozích dohodou.
 1. Pro obsazení kurtu jsou nutné známky dvou hráčů.
 1. Kurty není možno obsazovat na příští den.
 1. Po skončení hry je možno provést další obsazení kurtu stejným způsobem jen v případě, že kurt je neobsazen.
 1. Po ukončení hry je každý povinen sejmout hrací známku a zavěsit na číselně označené místo. Na konci dne sejme všechny známky z tabule správce areálu.
 1. Obsazovat lze pouze ty kurty, které nejsou trvale vyhrazeny pro trénink nebo pronajaty výborem klubu.
 1. Kropení provádějí hráči sami, vždy před začátkem hry. Každý hráč musí po ukončení hry upravit kurt.
 1. WC, sprchy a šatny jsou k dispozici všem hráčům v objektu klubovny a každý je povinen je udržovat v čistotě.
 1. Každý uživatel sprchy je povinen šetřit vodou.
 1. Dorost a žáci smí hrát v pracovní dny po 17:00 hodině, v sobotu a v neděli jen v případě, že kurty nejsou obsazeny dospělými. Pokud dorost a žáci v této době hrají, jsou povinni po příchodu dospělých uvolnit kurt.
 1. Každý vlastník klíčů od areálu je povinen při odchodu zajistit uzamčení kurtů a klubovny.
 1. Každý, kdo má pronajatou skříňku je povinen uhradit sezónní poplatek schválený valnou hromadou za pronájem současně s placením členského příspěvku.
 1. Vstup do klubovny je dovolen jen po přezutí.

 

III.

Organizace hry

 1. Hrací známka opravňuje k obsazení kurtu na 1 hodinu pro dvouhru a 2 hodiny pro čtyřhru.
 1. Střídání je každou celou hodinu. Obsazení se ruší, pokud někdo z hráčů není v době zahájení přítomen.

 

IV.

Hra hostů

 1. Rezervace hry hostů. Kurt číslo 4 je možno rezervovat hostem v daný den od 9:00. Kurt číslo 2 a 3 je možno rezervovat hostem v daný den po 15:00 hodině.
 1. Pokud hraje host se členem klubu, je člen klubu odpovědný za vyrovnání poplatku.
 1. Host je povinen zaplatit předem poplatek schválený pro příslušnou sezonu výroční členskou schůzí.
 1. Každý host je povinen před započetím hry se seznámit s tímto hracím řádem. Host, který odmítá se tímto hracím řádem řídit, může být správcem nebo členem klubu vyloučen ze hry i z kurtů.


SKT Planá n. Lužnicí: › O klubuHrací řád


SKT Planá nad Lužnicí
ČSLA 518, 39111 Planá nad Lužnicí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vytvořili © 2015 - 2019 mackman.cz.