Poslední aktuality:

Ačkoliv bylo prvotním záměrem vedení klubu uspořádat tradiční tenisový turnaj na konci této tenisové sezóny již 17.9., nakonec, kvůli počasí, se tato akce musela posunout až o týden později – na sobotu 24.9. Jak se ale ukázalo, toto rozhodnutí se u tohoto společensko-sportovního setkání kamarádů (členů i hostů) ukázalo jako šťastné. Při pěkném počasí a za dobré atmosféry, se turnaje zúčastnilo celkem deset smíšených i nesmíšených tenisových párů, a ještě nějaký ten host z řad veteránů, kteří sice nesportovali, ale společně zavzpomínali na svá léta aktivní účasti na fungování klubu. V zajímavých zápasech nakonec bral celkové vítězství pár ve složení: Jan Kellner a Petr Knotek (na fotografii) a my se opět můžeme společně těšit na další ročník 2023.

Závěrem mi dovolte, abych jako představitel našeho klubu poděkoval svým kolegům z výboru za dobrou spolupráci při jeho řízení a nesmím opomenout při této příležitosti ani na kvalitní a obětavou práci letošních správců areálu – pánů Pavla Vinše a Josefa Krejčího. Děkuji též trenérům sekce mládeže, že se nadále a systematicky věnují malým dětem v dnes již početné tréninkové škole, a že snad v co nejbližší době bude tak náš oddíl v mládežnických kategoriích schopen obsazovat pravidelně již více kategorií. Hodí se též poděkovat všem sportovcům – členům i hostům, kteří svou účastí napomáhali přispívat k bezproblémové a pohodové sezóně v našem hezkém plánském tenisovém areálu.

Na naší, snad mohu říct úspěšné aktivitě, se nemalou měrou podílely také následující subjekty:

– Vedení města v Plané nad Lužnicí, od něhož klub letos obdržel dotační provozní příspěvek ve výši 90 tis. Kč,
– Krajský úřad Jihočeského kraje a jeho dotace 120 tis. Kč na opravu a modernizaci sportovního zázemí a 96 tis. Kč opětovně na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže,
– NSA a její dotace z programu „Můj klub 2022“ v celkové výši 143 tis. Kč,
– sponzoři a podporovatelé (firmy atd.), kteří již pravidelně přispívají na chod našeho oddílu.

Vážení sportovní příznivci, čtenáři a členové SKT, přeji Vám všem pevné zdraví, a na viděnou v příštím roce.

Rudolf Vach
Předseda SKT Planá n/L

(+420) 722 196 476 - Správce | č.ú.: 703551319/0800
Provozní hodiny | Členské poplatky a cena kurtů | Hrací řád