Poslední aktuality:

Nohejbalový oddíl zahájil svoji činnost také současně se vznikem tenisového klubu. Po celou dobu existence oddílu reprezentovalo plánský nohejbal mnoho hráčů (viz. Almanach), kteří se zúčastňovali různých turnajů v okrese a kraji. V 90. letech se zde hrál též okresní přebor.

(+420) 722 196 476 - Správce | č.ú.: 703551319/0800
Provozní hodiny | Členské poplatky a cena kurtů | Hrací řád