Aktuálně z SKT Planá nad Lužnicí

Buřťák - 19.9.2020

BUŘŤÁK - SKT PLANÁ !!! 19.9.2020 / SO / 13,00 (12,30 PREZ.) PŘIHLÁŠKY DO 17.9.2020 - ČT U SPRÁVCE: Kellner – 775 183 425, Vachová – 720 548 864
publikováno: 08. 09. 2020


Provoz a rezervace kurtů

PROVOZ A REZERVACE KURTŮ: 1.9. – 30.9. 2020 (15,00 – 20,00) Jan Kellner – 775 183 425 Kristýna Vachová – 720 548 864 rezervace kurtů je možná pouze od 15,00 v aktuálním dni !!!
publikováno: 01. 09. 2020


Výpověď tenisové haly

Vážení, chci Vás touto cestou informovat, že město využilo svého práva ze smlouvy a v minulých dnech našemu klubu SKT PnL písemně (viz. příloha) doručilo výpověď (k 30.9.2020) ze stávajícího nájmu tenisové haly. Prosím tedy především dospělé členy, ať už zainteresované či budoucí potencionální zájemce o využití haly v zimních měsících, aby se nadále za těchto okolností obraceli výhradně už jenom na město. Prozatím máme neoficiální informace o tom, že město bude provozovat po tomto termínu halu již ve své gesci. Co se týká našich dětí – členů SKT, které mají pro trénink v hale v zimním období od krajského úřadu a klubu vyhrazenou částku 100 tis. Kč, poprosil jsem pana starostu o nějaké zatímní info k situaci, která nastala. Rodiče dětí, doufám, že co nejdříve, budeme pak prostřednictvím trenéra mládeže - Ing. V. Andrese informovat o připravených možnostech pro tréninky v tenisové hale. Zdraví Vás, Ruda Vach SKT PnL
publikováno: 01. 09. 2020


Dotace 80 tis. od Jihočeského kraje na sportování dětí v tenisové hale – sezóna 20/21

Sportovní klub Tenisu, z.s. obdržel od Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzvy pro rok 2020,dotaci k realizaci projektu „Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisové hale“, a to v celkové výši 80 000,- Kč. Zároveň se na tomto projektu bude podílet z vlastních prostředků ve výši 20-30 tis. Kč.V každém případě půjde ze strany kraje a klubu i o jakousi pomoc dětem, kde trénink v zimním období mohou absolvovat případně i děti, jejichž finanční zázemí není v současné době možné takové, aby absolvovaly tréninky v hale při plném nájmu. Vzhledem k tomu, že o stejný formát tréninků v loňském roce byl poměrně velký zájem,neváhejte kontaktovat smluvního trenéra klubu: Ing. Vít Andres tel. 773 930 669, v.andres@email.cz, www.tenisova-skola-va.webnode.cz Vedení klubu chce vedení Jihočeského kraje toto cestou velmi poděkovat za přidělení výše uvedené dotace. Rudolf Vach SKT Planá nad Lužnicí
publikováno: 20. 07. 2020


Termín akcí 2020


publikováno: 10. 06. 2020


Členská výroční schůze

ČLENSKÁ VÝROČNÍ SCHŮZE SKT PLANÁ N.L. SOBOTA 13.6.2020 10,00 HODIN SAUNA TJ
publikováno: 03. 06. 2020


Členské příspěvky a poplatky 2020

Členské příspěvky a poplatky SKT Planá nad Lužnicí 2020: Vstupní členský poplatek - DOSPĚLÍ, DŮCHODCI, STUDENTI (18 až 26 let) 1000 Kč (jednorázově) Vstupní členský poplatek - DĚTI (do 18 let) 0 Kč Členský udržovací poplatek 500 Kč / rok Členský roční poplatek - DOSPĚLÍ 1700 Kč Členský roční poplatek - DŮCHODCI, STUDENTI (18 až 26 let) 900 Kč Členský roční poplatek - DŮCHODCI nad 75 let Zdarma Členský roční poplatek - DĚTI (do 18 let) 600 Kč Roční poplatek za skříňku 200 Kč Roční permanentka 2000 Kč Dvouměsíční permanentka 900 Kč Měsíční permanentka 600 Kč Poplatek za pronájem tenisového kurtu 160 Kč / hodina Poplatek za pronájem nohejbalového kurtu 200 Kč / hodina Možné platit roční poplatky i přes bankovní převod !!! Platba je popsána viz.níže. Platba jednotlivě za položku - příklad: č.ú. 0703551319/0800 částka 1700,- Kč variabilní symbol: 42360030 !!! zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení – čl. poplatek 2020 !!! Platba kumulovaně - příklad: č.ú. 0703551319/0800 částka 1900,- Kč variabilní symbol: 42360030 !!! zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení – čl. poplatek a skříňka 2020
publikováno: 13. 03. 2020


Informace předsedy

V Plané nad Lužnicí dne: 13.3.2020 Vážení, obracím se na Vás v ne moc aktuálně příznivé době. Události posledních dnů mě však nutí k tomu, abych níže uvedl několik bodů, které souvisí s vyhlášeným nouzovým stavem a všech nařízeních s tímto souvisejících a uvedl ještě pár dalších informací: - Počínaje dnem 13.3.2020 se z výše uvedeného nařízení a stanoviska města prozatím až do odvolání ruší veškeré aktivity spojené s provozem tenisové haly. - Výroční schůze byla původně naplánovaná v termínu 11.4.2020, což v dané situaci není možné realizovat. Informace o náhradním termínu schůze bude tudíž s dostatečným předstihem členům sdělena, až to samozřejměsituace dovolí. - V současné době probíhají na venkovních kurtechpráce na jejich modernizaci. V praxi to znamená, instalace samočinného zavlažovacího systému dvorců 1-3 (dvorce nohejbalu, 4 a 5 jsou pak připravené na napojení v příštím roce). Dalším záměrem je, pokud nám alespoň trochu počasí bude přát, začít s postupnou úpravou dvorců již v nejbližších dnech tak, aby ve druhé polovině dubna byly připravené ke hře. - Do přípravy na nadcházející sezónu je zahrnuta výměna plynového kotle v šatnách, která by měla být taktéž hotová cca do 15.4.2020. - Pro členy, kteří mají všechny povinnosti vůči klubu splněné oznamuji, že úhradyčlenského příspěvku a případných dalších poplatků roku 2020 jsou výborem navržené v nezměněné formě a splatné do 31.5.2020. Pokud se ze vzniklé situace uskuteční výroční schůze po tomto datu a přijme-li VS na dané téma jiné usnesení, budou případné přeplatky členům vráceny. Děkuji Vám všem, že uvedené informace budete vést v patrnosti. Rudolf Vach předseda spolku
publikováno: 13. 03. 2020


Blahopřání k Novému roku 2020

Vážené členstvo, chtěl bych Vám, ať už kamarádům či případným z jakéhokoliv důvodu ne-kamarádům, popřát za sebe a výbor do nastávajícího roku hodně zdaru – s potřebnou dávkou štěstí a zdraví. Zároveň mi dovolte Vám touto cestou doručit plakát (příloha) a tím i pozvánku na sportovní ples, který se uskuteční 1.2.2020 (SO) od 18,00 v Sokolovně v Plané nad Lužnicí. Kontaktní osobou ohledně objednávky vstupenek zmíněného plesu je pan Josef Drtina ml., tel. 601087569, mail: josef.drtina@gmail.com. Se sportovním pozdravem, za Výbor SKT Planá n/L, Ruda Vach
publikováno: 30. 12. 2019


Nové dotace od Jihočeského kraje

Sportovní klub Tenisu, z.s. obdrží od Jihočeského kraje několik dílčích dotací v jejich celkovém součtu 120 000 Kč Tenisový klub tak obdrží od Jihočeského kraje účelové dotace v následujícím samostatném druhu a výčtu: Dotaci ve výši: 12.000,- Kč na projekt „Třicáté výročí vzájemných setkání s tenisovým klubem ESV Konstanz“ vyplacenou zpětně po splnění podmínek vyúčtování do 14.9.2019 Dotaci ve výši: 24.000,- Kč na projekt „Oprava tenisových čar na třech antukových dvorcích a sada kartáčů na umělé čáry s příslušenstvím“ vyplacenou zpětně po splnění podmínek vyúčtování do 14.7.2019 Dotaci ve výši: 84.000,- Kč na projekt „Podpora dětí a mládeže při tréninku v zimním období“ vyplacenou zálohovou částkou ex ante 58.800,- Kč a částkou 25.200 vyplacenou zpětně po splnění podmínek vyúčtování do 15.7.2020 Vedení klubu chce příslušným schvalovacím orgánům Jihočeského kraje toto cestou velmi poděkovat za přidělení výše uvedených dotací !!!
publikováno: 09. 08. 2019


POZOR - oznámení SKT rodičům členů mládeže

Tenisový klub SKT Planá n.L. oznamuje rodičům všech svých členů mládeže, že v období od 14.10.2019 do 10.4.2020 budou probíhat tréninky v rámci programu kraje „Podpora dětí a mládeže při tréninku v zimním období“. Na tento projekt obdržel klub dotaci 84.000,- Kč a ze svých prostředků pak doplatí částku minimálně 29.683,- Kč. V praxi to znamená, že členové mládeže SKT, kteří mají řádně zaplacené příspěvky za rok 2019, budou moci trénovat v pevné hale za velmi zvýhodněných podmínek. Nebudou v těchto hodinách (jedná se cca o 365 hodin celkem na projekt) platit nájem haly a budou platit pouze asistenci trenéra při zvýhodněných cenách. Prosíme o sdělení nejpozději do 20.9.2019, v rámci případné kapacity a organizace kurzu, zdali o tuto formu tréninku budete mít zájem. Přihlášky a bližší informace na tel. č. 773 930 669 a mailu: andresv@email.cz – Ing. Vít Andres.
publikováno: 09. 08. 2019


Celostátní tenisový turnaj mladšího žactva

Od soboty 11. srpna do pondělí 13. srpna se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční celostátní turnaj mladšího žactva. Na turnaj se přihlásilo celkem 25 chlapců a 26 dívek.
publikováno: 03. 10. 2018


Memoriál Ing. Karla Vaňka

V sobotu 4. srpna se v areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční turnaj jednotlivců, který se od letošního roku nově pojmenoval memoriál Ing. Karla Vaňka, jenž byl dlouholetý předseda SKT a byl jedním z hlavních zakladatelů tohoto klubu.
publikováno: 03. 10. 2018


Mladší žactvo 8. nejlepším českým družstvem

V měsících květnu a červnu odehrálo plánské tenisové mladší žactvo mistrovská utkání mužstev v rámci jihočeského kraje a s rozdílem třídy soutěž s názvem „14. liga – O putovní pohár prezidenta ČTS“ vyhrálo a podruhé za sebou postoupilo na Mistrovství republiky družstev, konané letos opět v moravském Zlíně.
publikováno: 08. 08. 2018


Přátelské tenisové utkání s ESV Konstanz

V sobotu 26. srpna se na plánských tenisových kurtech uskutečnil 27. ročník turnaje „O Pohár přátelství“ mezi týmem Sportovního klubu tenisu a družstvem německého oddílu ESV Konstanz.
publikováno: 09. 10. 2017


Tenisový turnaj čtyřher - Memoriál ing. Hnojny 2017

Sportovní klub tenisu uspořádal poslední červencovou sobotu tradiční turnaj čtyřher nazvaný „Memoriál Ing. Františka Hnojny“.
publikováno: 10. 09. 2017


Tenisový turnaj jednotlivců 2017

V sobotu 5. srpna se v areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční turnaj jednotlivců, na který se přihlásilo celkem 11 hráčů.
publikováno: 10. 09. 2017


Celostátní tenisový turnaj mladšího žactva

Od soboty 22. července do pondělí 24. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční celostátní turnaj mladšího žactva. Na turnaj se přihlásilo celkem 27 chlapců a 17 dívek.
publikováno: 10. 09. 2017


Celostátní tenisový turnaj starších žákyň

V sobotu 15. července a v neděli 16. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žákyň.
publikováno: 10. 09. 2017


Výsledky mistrovských utkání družstev

V měsících květnu a červnu se odehrála tenisová mistrovská utkání družstev v rámci jihočeského kraje. Sportovní klub tenisu v Plané nad Lužnicí tento rok přihlásil do těchto soutěží 7 týmů, z toho čtyři mládežnické.
publikováno: 17. 08. 2017


Kondiční soustředění ve dnech 15. - 21. dubna 2017

Zveme všechny hráče na kondiční soustředění, které se uskuteční ve dnech 15. - 21. 4. , soustředění je vhodné především pro kategorii babytenis, mladší a starší žactvo.
publikováno: 03. 04. 2017


Tenisové soustředění s angličtinou 2017

Již tradičně se na tenisových kurtech SKT Planá nad Lužnicí bude konat tenisové soustředění spojené s výukou anglického jazyka. Tenisové soustředění je určeno jak pro děti, které tenis hrají, tak i pro úplné začátečníky, kteří si chtějí tenis jen vyzkoušet nebo se naučit základy.
publikováno: 21. 03. 2017


Závěrečný tenisový turnaj SKT

Na tradiční tenisový „buřťák“ se v polovině září přišli rozloučit s letní tenisovou sezonou jak hráči z řad členské základny, tak také i pár přátel z okolních tenisových oddílů.
publikováno: 13. 11. 2016


Hala připravena pro zimní sezónu

Přehled cen za pronájem haly pro zimní sezónu (povrch v hale PAVITEX – koberec s granulátem), v období od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017.
publikováno: 24. 10. 2016


Tenisový turnaj čtyřher - Memoriál ing. Hnojny

Sportovní klub tenisu uspořádal poslední červencovou sobotu tradiční turnaj čtyřher nazvaný „Memoriál Ing. Františka Hnojny“.
publikováno: 10. 10. 2016


Výroční schůze SKT PLaná n. Lužnicí

Výbor Sportovního klubu tenisu Planá nad Lužnicí Tě zve na výroční schůzi, která se koná v sobotu 17. září 2016 od 11 hodin v klubovně Sportovního klubu tenisu Planá nad Lužnicí.
publikováno: 09. 09. 2016


Celostátní tenisový turnaj mladšího žactva

V sobotu 20. srpna a v neděli 21. srpna se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj mladších žáků a žákyň. Na turnaj se přihlásilo celkem 20 chlapců a 9 dívek.
publikováno: 25. 08. 2016


Tenisový turnaj jednotlivců

V sobotu 13. srpna se v areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční turnaj jednotlivců, na který se přihlásilo celkem 19 hráčů.
publikováno: 13. 08. 2016


Celostátní tenisový turnaj staršího žactva

V sobotu 16. července a v neděli 17. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků a žákyň. Na turnaj se přihlásilo celkem 24 chlapců a 22 dívek.
publikováno: 19. 07. 2016


Přehled turnajů v roce 2016

Přehled všech turnajů, které se odehrají na kurtech SKT Planá n. Lužnicí v letní sezóně 2016.
publikováno: 04. 05. 2016


Pozvánka na výroční schůzi SKT Planá n. Lužnicí v sobotu 23. ledna 2016 od 10 hodin

Výbor Sportovního klubu tenisu Planá nad Lužnicí zve na výroční schůzi, která se koná v sobotu 23. ledna 2016 od 10 hodin v prostorách sauny TJ Sokol Planá nad Lužnicí.
publikováno: 09. 01. 2016


Výsledky hráčů v prosinci 2015

Souhrn výsledků našich hráčů na turnajích za prosinec 2015.
publikováno: 28. 12. 2015


Uzavření tenisové haly 2. - 6. listopadu

V týdnu od 2. do 6. listopadu bude tenisová hala uzavřena z důvodů rekonstrukce vnitřního osvětlení.
publikováno: 27. 10. 2015


Tenisový turnaj jednotlivců 2015

V sobotu 15. srpna se v areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční turnaj jednotlivců, na který se přihlásilo celkem 21 hráčů.
publikováno: 22. 08. 2015


Celostátní turnaj Babytenis 9. srpna 2015

V neděli 9. srpna se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj Babytenisu, na který se přihlásilo 20 dětí.
publikováno: 17. 08. 2015


Dominik Mojžíš vítězně na turnaji ve Světlé nad Sázavou

Dominik Mojžíš vyhrál v sobotu 8. srpna 2015 turnaj ve Světlé nad Sázavou. Gratujeme k cennému vítězství.
publikováno: 17. 08. 2015


Tradiční tenisový turnaj jednotlivců

Termín konání 15. srpna 2015. Prezentace od 8:30 v klubovně SKT.
publikováno: 04. 08. 2015


Vzpomínkový turnaj tenistů opět ovládla pohoda

Tenisové dvorce plánského SKT se staly 1.8.2015 opět dějištěm dalšího ročníku deblového „Memoriálu Ing. Františka Hnojny“. Turnaje, který se koná na počest bývalého významného funkcionáře a člena klubu, se v letošním roce zúčastnilo 17 velmi kvalitních párů.
publikováno: 04. 08. 2015


Celostátní tenisový turnaj staršího žactva 25. - 26. července 2015

V sobotu 25. července a v neděli 26. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků, na který se přihlásilo 15 chlapců.
publikováno: 27. 07. 2015


Celostátní tenisový turnaj mladšího žactva 18. - 19. července 2015

Tenisový oddíl SKT Planá nad Lužnicí pořádal již tradiční celostátní tenisový turnaj mladšího žactva, který se tentokrát hrál od soboty 18. července do neděle 19. července. Na turnaj se přihlásilo celkem 18 chlapců a 15 dívek.
publikováno: 24. 07. 2015


Film z tenisového soustředění 13. - 17. července 2015

Krátký film z tenisového soustředění s angličtinou pořádanou na kurtech SKT Planá n. L.
publikováno: 24. 07. 2015


V sobotu 1. srpna - Memoriál ing. Františka Hnojny

Turnaj na kurtech SKT Planá nad. Lužnicí o putovní pohád, Memoriál ing. Františka Hnojny. Turnaje deblu se mohou zúčastnit mužské, ženské i smíšené dvojice.
publikováno: 23. 07. 2015


Tenisové soustředění SKT Planá n. L.

Tenisové soustředění spojené s výukou anglického jazyka dnes začalo. První den jsme pilně trénovali a rozehráli turnaj. I zítra bude pokračovat den plný soutěží.
publikováno: 13. 07. 2015


Martin Pěček vítězně na turnaji v TK Pelhřimov

Martin Pěček vyhrál v sobotu 11. července 2015 turnaj v Pelhřimově. Gratujeme k cennému vítězství. Více o turnaji naleznete na stránkách CZTENIS.cz
publikováno: 11. 07. 2015


Tým Babytenisu vyhrál finále jihočeského 17. Memoriálu Zdeňka Kocmana

Finále jihočeského kraje 17. Memoriál Zdeňka Kocmana. Věková kategorie: babytenis. Výsledky: Planá n. L. - TK Pelhřimov A 6:0, Planá n. L. - Sokol TK Kaplice 6:0 a Planá n. L. - TK Písek 5:1. Planá n. L. postupuje na Mistrovství ČR v Prostějově.
publikováno: 22. 06. 2015


Tenisový turnaj jednotlivců 2014

V sobotu 16. srpna se v areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční turnaj jednotlivců, na který se přihlásilo celkem 14 hráčů. Bohužel tentokrát nebylo počasí pro tenis ideální, neboť se během celého dne vyskytovaly na obloze přeháňky a teplota se pohybovala pod 20°C.
publikováno: 16. 08. 2014


Celostátní turnaj starších žáků"Babolat Cup 2014"

V sobotu 26. července a v neděli 27. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků, na který se přihlásilo 14 chlapců. Nejvýše nasazený byl Jan Hlaváč (TK PBtisk Bohutín) a proti němu, na druhém konci tenisového pavouka, byl jako druhý nasazený Radek Soukup (LTC ČB).
publikováno: 26. 07. 2014


Celostátní turnaj mladšího žactva "Babolat Cup 2014"

Od soboty 12. července do pondělí 14. července se v tenisovém areálu v Plané nad Lužnicí uskutečnil již tradiční celostátní turnaj mladšího žactva, lotos nazvaný „Babolat Cup 2014“. Počasí pro tenis bylo více než příznivé, neboť se teplota pohybovala o něco málo nad dvacet stupňů, což je pro tento sport téměř ideální.
publikováno: 12. 07. 2014


Vzpomínkový turnaj tenistů opět ovládla pohoda

Tenisové dvorce plánského SKT se staly opět dějištěm dalšího ročníku deblového „Memoriálu Ing. Františka Hnojny“. Turnaje, který se koná na počest bývalého významného funkcionáře a člena klubu se v letošním roce zúčastnilo rekordních 18 velmi kvalitních párů.
publikováno: 23. 06. 2014


Tenisový turnaj jednotlivců 2013

V sobotu 27. července se v areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční turnaj jednotlivců, na který se přihlásilo 15 hráčů. Bohužel tentokrát nebylo počasí pro tenis ideální, neboť teplota se během dne pohybovala okolo tropických 35°C, a tak se v turnaji projevila fyzická příprava hráčů.
publikováno: 27. 07. 2013


Celostátní turnaj mladšího žactva 2013

Od soboty 13. července do pondělí 15. července se v tenisovém areálu v Plané nad Lužnicí uskutečnil již tradiční celostátní turnaj mladšího žactva. Počasí pro tenis bylo více než příznivé, neboť se teplota pohybovala o něco málo nad dvacet stupňů, což je pro tento sport téměř ideální.
publikováno: 13. 07. 2013


Celostátní turnaj starších žáků 2013

V sobotu 6. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků, na který se přihlásilo 9 chlapců. Nejvýše nasazený byl Matyáš Novák (TK Olymp Praha) a proti němu, na druhém konci tenisového pavouka, byl jako druhý nasazený jeho bratr Tadeáš Novák (také TK Olymp Praha).
publikováno: 06. 07. 2013


Družstva dospělých 2013

Na konci června skončili krajské a okresní soutěže družstev dospělých v tenise. Mužstva „A“ a „B“ bojovali jako v loňském roce v silnější krajské konkurenci, tým „C“ zase mile překvapil na okresní úrovni.
publikováno: 23. 06. 2013


Celostátní turnaj mladších žáků a žákyň 2012

V sobotu 18. srpna se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí, za velmi pěkného letního počasí, uskutečnil celostátní turnaj mladších žáků a žákyň. Na turnaj se přihlásilo celkem 17 chlapců a 15 dívek.
publikováno: 18. 08. 2012


Memoriál Ing. Františka Hnojny 2012

V sobotu 11.8.2012 se v Plané nad Lužnicí uskutečnil již tradiční turnaj ve čtyřhře - Memoriál Ing. Františka Hnojny. Čest památce tohoto bývalého dobrého kamaráda přišlo svojí účastí uctít celkem 14 dvojic. Nejprve probíhal hlavní turnaj (10 dvojic velice kvalitního obsazení), ve kterém nakonec zvítězila dvojce Ing. Jan Tesař - Zbyněk Klicman (Tábor).
publikováno: 11. 08. 2012


Celostátní turnaj starších žáků a žákyň 2012

V sobotu 14. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků a žákyň. Na turnaj se přihlásilo 8 chlapců a 19 dívek. Mezi chlapci byl nejvýše nasazený Dominik Vontor (Sokol TK Kaplice).
publikováno: 14. 07. 2012


Dětský "Buřťák 2011"

Tenisová škola mládeže při SKT Planá nad Lužnicí zakončila letní sezónu tradičním „buřťákem“, který se po všech stránkách vydařil. Přálo nádherné počasí, díky sponzorům (Hodačovi, Janouškovi, Lanžhotský, Gajdolín) byly i pěkné ceny.
publikováno: 11. 09. 2011


Celostátní turnaj mladších žáků a žákyň 2011

V sobotu 20. srpna se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj mladších žáků a žákyň. Na turnaj se přihlásilo 17 chlapců a 12 dívek. Mezi chlapci byl nejvýše nasazený Dominik Vontor (Sokol TK Kaplice) a proti němu na druhé straně tenisového pavouka byl jako druhý nejvýše nasazený Ondřej Paleček (TK Pernštýn 1897 Pardubice).
publikováno: 20. 08. 2011


Tenisový turnaj jednotlivců 2011

V sobotu 6. srpna se v areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční turnaj jednotlivců. Do turnaje se přihlásilo 12 hráčů, kteří byli rozlosováni do čtyř skupin po třech. Každý hráč ve skupině sehrál dva zápasy a do čtvrtfinále, které se již hrálo pavoukovým systémem postupovali vždy dva hráči ze skupiny.
publikováno: 06. 08. 2011


Celostátní turnaj starších žáků a žákyň 2011

V sobotu 16. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků a žákyň. Na turnaj se přihlásilo 13 chlapců a 12 dívek. Mezi chlapci byl nejvýše nasazený Dominik Marhoun (TK Písek) a proti němu na druhé straně tenisového pavouka byl jako druhý nejvýše nasazený Dominik Vontor (Sokol TK Kaplice).
publikováno: 16. 07. 2011


Celostátní turnaj starších žáků a žákyň 2010

V sobotu a v neděli 18 a 19. září se za velmi pěkného počasí v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků a žákyň. Turnaje se zúčastnilo 18 chlapců a 11 dívek.
publikováno: 18. 09. 2010


Tenisový turnaj ve dvouhře 2010

V sobotu, 28.8.2010 se na tenisových dvorcích klubu SKT Planá nad Lužnicí konal tradiční turnaj ve dvouhře. Ačkoliv počasí 13-ti účastníkům úplně nepřálo, probíhaly zde až do večerních hodin velmi zajímavé zápasy.
publikováno: 28. 08. 2010


Celostátní turnaj mladších žáků 2010

V sobotu a v neděli 21. a 22. srpna probíhal v areálu SKT Planá nad Lužnicí, za velmi pěkného počasí, celostátní turnaj mladších žáků.
publikováno: 21. 08. 2010
SKT Planá n. Lužnicí: › Aktuálně z SKT Planá nad Lužnicí


SKT Planá nad Lužnicí
ČSLA 518, 39111 Planá nad Lužnicí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vytvořili © 2015 - 2019 mackman.cz.