Poslední aktuality:

INFORMACE DLE NÁSLEDUJÍCÍHO:

  • Brigáda v pátek 29.3.2024 od 9,00 – příprava kurtů před finální úpravou
  • Brigáda v sobotu 6.4.2024 od 9,00 – příprava kurtů před finální úpravou
  • Výroční schůze v sobotu 13.4.2024 od 10,00 – Sauna Planá n.L.

poznámky:

– ohledně organizace – počtu členů na brigádách, sdělte (608974488 či r.vach@email.cz) prosím, na jaký termín se můžete dostavit.

– níže usnesení Výroční schůze loňského roku

11. Povinnost člena brigádně odpracovat začátkem každé sezóny 4 hodiny

Plénum VS všemi přítomnými hlasy schválilo následující znění opatření:

„Povinnost člena 18 a výše let, hrajícího téhož roku na kurtech, brigádně odpracovat začátkem každé sezóny 4 hodiny. Za každou výše uvedenou neodpracovanou hodinu má pak člen za povinnost uhradit (k základnímu ročnímu členskému příspěvku) částku 200, – Kč navíc. Tento doplatek nebude platit pro člena, který v příslušném roce nezahájil hru. V případě členů 75 a více let o této skutečnosti rozhodne vždy individuálně výbor SKT“.

(+420) 722 196 476 - Správce | č.ú.: 703551319/0800
Provozní hodiny | Členské poplatky a cena kurtů | Hrací řád