Poslední aktuality:

Sportovní klub Tenisu, z.s. obdržel od Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu, 1. výzva pro rok 2023 dotaci k realizaci projektu „Sportovní činnost dětí a mládeže – venkovní sezóna a hala 2023“ , a to v celkové výši 87 685,- Kč. Zároveň se na tomto projektu bude podílet, i když menší měrou, též z vlastních prostředků. V každém případě, mimo jiné, půjde ze strany kraje a klubu i o výraznou pomoc dětem – především pro trénování v hale, kde trénink mohou absolvovat případně i děti, jejichž finanční zázemí není v předmětné době možná takové, aby absolvovaly všechny tréninky během daného období.

(+420) 722 196 476 - Správce | č.ú.: 703551319/0800
Provozní hodiny | Členské poplatky a cena kurtů | Hrací řád